Avlsrestriktioner og anbefalinger

Hvorfor avlsrestriktioner?

I lighed med de øvrige retrieverracer er danske Chesapeake Bay Retrievere omfattet af et bekæmpelsesprogram mod nogle arvelige sygdomme.
Programmet er lavet i samråd med og godkendt af Dansk Kennel Klub.

Der har igennem 2012 været møder mellem Dansk Retriever Klub og Dansk Kennel Klub med henblik på hvordan det skulle være fremover. Resultatet er at der er én restriktion og flere anbefalinger, hvis du ønsker din hund stambogsført.

Det er selvfølgelig raceledelsens håb og opfattelse at opdrætterne vil fortsætte det flotte og seriøse arbejde, med vores race, som de hidtil har gjort det.
Generelt set er det raceledelsens mening, at vi skal have så få avlsrektioner som muligt. Dette giver den enkelte opdrætter stor frihed, men også et stort ansvar.

Racen har følgende avlsrestriktion:

  • HD-krav: Afkom kan kun stambogføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.
En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benytte i avl, hvis opdrætteen vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).
  • Der skal på behørig vis dokumenteres, at hanhunden til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler.

Avlsanbefalinger:

For at få påtegningen "Denne hund er avlet efter Dansk Retriever Klubs og Dansk Kennel Klubs avlsanbefalinger" på stambogen skal følgende være opfyldt:

  • Begge forældredyr skal før parring have en HD status A, B eller C registreret i DKK.
  • Begge forældredyr skal før parring have en AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK.
  • Begge forældredyr skal før parring være øjenundersøgt af et medlem af Den Danske Dyrlægeforenings øjenpanel eller anden af DKK godkendt øjendyrlæge. Undersøgelsen kan tidligst foretages når hunden er 12 måneder gammel. En øjenattest må ikke være mere end 12 måneder gammel på parringstidspunktet. Forældredyrene må ikke være registreret med samme øjensygdom hos DKK.
Indført 1. januar 2013.

Farver:

0528 dark Brown d/br
0346 Brown b
1252 light Brown l/br
0529 dark deadgrass ddg
0530 deadgrass dg
1251 light deadgrass ldg
2080 tan t
1742 sedge sedge


Arvelige sygdomme hos Chesapeake Bay Retrieveren.

Herunder beskrives nogle af de sygdomme, som man skal være opmærksom på i forbindelse med avl.

PRA ( Progressiv Retina Atrofi).

PRA eller fremadskridende nethinde-svind begynder med natteblindhed og fører gradvist til total blindhed. Arvegangen er sådan, at den hund, som udvikler PRA, har fået et arveligt anlæg fra begge sine forældre, hvilket vil sige, at tilsyneladende raske dyr kan bære og videregive det syge anlæg, uden selv at blive blinde.

HC (Hereditær Cataract) eller arvelig grå stær.

HC er en fortætning i øjets linse, der ellers normalt er glasklar. Der findes en mild, ikke invaliderende form og en fremadskridende form, som fører til blindhed. Cataract kan også have mange, ikke arvelige årsager såsom følger af sygdomme, skader/slag, infektioner mm. Ved den arvelige form kendes arvegangen ikke med sikkerhed, men man mener, at hunde som har arveanlægget for cataract, i princippet får sygdommen. Dog kan enkelte hunde bære og videregive anlægget, uden selv at få cataract. Cataract kan vise sig med varierende udbredelse.

HD eller hofteledsdysplasi.

HD er en udviklingsforstyrrelse af hofteskålen. Hunde, som er arveligt disponerede, kan udvikle varierende grad af HD, hvis de udsættes for ugunstige miljøfaktorer. Faktorer som overvægt, fejlfodring, for megen motion, accelereret vækst, overdreven gang på trapper, leg på glatte gulve m.m. er under mistanke.

Da røngtenfotografering af hofter og albuer er vigtige for vores avl, sætter opdrætterne altid pris på at deres avl bliver fotograferet. Det normale er at gøre det når hunden fylder et år. Resultatet bliver registreret hos DKK.
Det er også vigtigt i forhold til hvad du laver med din hund, at du kender dens hofte status. Kommer den ud med et mindre godt resultat, fx. D eller E, kan det være en fordel at træne dens muskelstyrke og holde den i god form, så den forhåbentlig påvirkes mindre når den bliver ældre. I den forbindelse er det vigtigt ikke at overdrive træning, fx med for megen cykling eller løbe eller spring træning, da disse ting belaster ved overdreven brug. Men gør det i modereate mængder så hunden styrketræner.
Man skal endelig ikke holde op med at bruge hunden. Den kan blive en fortrinlig jagthund/prøvehund trods et dårlig resultat. Det behøver overhovedet ikke at påvirke hunden.

Du vil kunne læse mere om arvegangen af disse sygdomme i enhver grundbog om genetik.
De korrekte betegnelser for arvegangen er følgende:

PRA autosomal recessiv
HC antagelig dominant med ufuldstændig penetrans og varierende ekspressivitet.
HD polygenetisk.

Raceledelsen forsøger løbende at holde sig á jour med oplysninger af avlsmæssig karakter, såvel på danske som på udenlandske hunde. Disse informationer står til medlemmernes disposition og kan være vigtige ved evt. valg af avlspartner.

Du kan læse mere om HD, AD og andre sygdomme her (Klik på rådgivning - dernæst klik på sundhed og sygdomme).