Hanhundelisten

Regler for optagelse:

  • Hanhunden skal være stambogsført i en FCI anerkendt organisation.
  • Hanhunden skal opfylde de til enhver tid gældende avlsrestriktioner, dog behøver seneste øjenlysning ikke at være mindre end 1 år gammel ved opdatering.
  • Hanhundeejeren skal være medlem af Dansk Retriever Klub med tilhørsforhold til Chesapeake.

Det er op til tævehundens ejer selv at sikre sig, at hanhunden opfylder gældende avlsrestriktioner.

Hanhundelisten er en åben annonceliste og raceledelsen kan ikke står inde for hundenes kvalitet.

Det koster kr. 100,- pr. år at have sin hanhund på listen.
Man tilmelder sin hanhund ved at indbetale beløbet til racens konto: 0644 4002114. Husk at oplyse hundens registreringsnummer.

Foto af hunden samt dens meritter, kontakt oplysninger m.v. sendes til webmaster.
Hanhundeejer skal selv sørge for at give webmaster info om status på hunden.

Det er raceledelsens håb, at rigtig mange hanhundeejere vil benytte listen og stille deres hanhund til rådighed.