Eksteriørdommer for chesapeake?

Raceledelsen ser positivt på at indstille interesserede eksteriørdommere til autorisation for chesapeake. Dette kræver dog at ansøgeren, inden ansøgning, har været til stede på flere officielle racearrangementer, hvor et stort antal chesapeaker deltager.

Det er vigtigt for raceledelsen at de som uddanner sig på chesapeake har en reel interesse i racen. Og her er det meget vigtigt, at man har set mange chesapeaker, og meget gerne i arbejde, for det er det de er skabt til, og sådan skal det også være fremadrettet. Der er ikke bare én type i racen som er "rigtig", så derfor er det vigtigt at se mange hunde og flere typer.

Raceledelsen er gerne behjælpelig med skriftligt materiale, link m.v. om racen.